Menu Content/Inhalt
Hjem
Utlysning Daglig Leder

Hausmania SA, bedre kjent som Kulturhuset Hausmania, søker med dette en daglig leder i en 60 - 80 % stilling

Hausmania er et kunstnerdrevet kulturhus. Vi leier ut mellom 60 og 70 lokaler til produksjon og visning av kunst og kultur. Vi er også i ferd med å etablere en liten åpen kulturscene gjennom utleie.

Kulturhuset Hausmania følger i en tradisjon av kunstnerstyrt egenorganisering i det frie kulturlivet. De som leier et lokale i Kulturhuset er ikke bare leietakere, men også medlemmer i samvirkuet Hausmania SA. Det betyr at alle leietakere er medeiere i driftsorganisasjonen til kulturhuset, Daglig leder vil derfor jobbe tett sammen med allmøtet i tillegg til styret.

Hausmania har i dag et administrativt etterslep, så i startfasen vil daglig leder måtte påregne en del oppryddingsoppgaver og etablering av strukturelle rutiner.

Stillingen
Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for daglig drift og ha en helhetlig oversikt over foretaket.

 • Være kontaktperson for både medlemmer og eksterne aktører

 • Følge opp kontrakter, medlemsavtaler og lignende

 • Ha en overordnet økonomisk oversikt

 • Sørge for at samvirket har en fungerende HMS-plan

 • Følge opp praksisplasser

 • Koordinere og følge opp øvrige ansatte

 • Følge opp arbeidsgrupper

 • Være pressekontakt

 • Tilrettelegge for, delta på og følge opp allmøtet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning

 • Relevant yrkeserfaring

 • Erfaring fra organisasjons- eller frivillig arbeid

 • Erfaring fra prosjektstyring/ledelse

 • Erfaring med medvirkning

 • Kunnskap om kulturlivet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Relasjons- og nettverksskapende

 • Initiativrik

 • Fleksibel

 • Løsningsorientert

 • Strukturert

 • Selvstendig

 • Systematisk og ryddig

Vi kan tilby

 • En spennende stilling med varierte oppgaver

 • Et unikt kunstnerisk og kulturelt miljø

 • En utfordrende arbeidshverdag

 • Stor kontaktflate

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønnstrinn 30 etter statens regulativ

Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Stillingsprosenten kan diskuteres.

Kort søknad med CV og referanser sendes til styret ætt hausmania.org  innen 15 mars.

For mere info om stillingen kontakt administrasjon ætt hausmania.org

 

 
Stopp salget av Hauskvartalet

Felles uttalelse fra Kulturhuset Hausmania om det foreslåtte salget i Hauskvartalet

Kulturhuset Hausmania ved allmøtet og styret vil med dette uttrykke vår entydige motstand mot det foreslåtte salget i Hauskvartalet. Hausmania er en del av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal, og vi vil gjøre det klart at vi forstår salgsforsøket som et angrep på det byøkologiske kulturkvartalet som sådan, inkludert Kulturhuset Hausmania.Ekstra ille mener vi det er at byrådet har brukt Hausmania som en brikke i et politisk spill for å få gjennomslag for salget. Når byråden sier at dette salget må gjennomføres for å få inn nødvendige midler til å rehabilitere Kulturhuset Hausmania, anser vi det som et vulgært eksempel på splitt og hersk politikk.

Det er ingen tvil om at Hausmania har et stort vedlikeholdsetterslep, særlig når det gjelder de to store hallene mot Akerselva, men vi opplever det som uryddig å begrunne salget med kommunens vedlikeholdsplikt på egen eiendom.

Byrådet maler med sin politiske hestehandel Hausmania inn i et meget ubehagelig hjørne. Vi er avhengig av at kommunen ivaretar sin vedlikeholdsplikt på Hausmania. Samtidig kan vi ikke akseptere at pengene fra et eventuelt salg av Hausmannsgate 40 blir brukt til dette.

Hauskvartalet ble etablert som et helhetlig konsept under en plansmie i 2005. Det var beboere i Hausmannsgate 40 og kunstnere ved Kulturhuset Hausmania som sammen tok initiativet til plansmien som resulterte i reguleringsplanen, som ble vedtatt av et enstemmig bystyre i 2008.

Reguleringen er unik og beskriver et byøkologiske kulturkvartal som handler om både kultur og bolig. En byøkologi basert på økologisk, økonomisk og sosial bærekraft. Der det sosiale aspektet handler om inkludering og fellesskap framfor fortjeneste, og om deltakelse framfor eierskap.

Det er derfor utenkelig for Kulturhuset Hausmania at visjonen og reguleringen vi har jobbet med i over ti år kan realiseres gjennom et salg til en kommersiell utvikler. Særlig vanskelig blir det når utgangspunktet er en salgsprosess som overkjører brukere og beboere i et samlet Hauskvartal.

Et slikt salg vil være et brutalt brudd med den utviklingen og de initiativene som er tatt i Hauskvartalet til nå. Og det tar ikke på alvor det faglige nettverket, kunnskapen og kompetansen for utvikling som er etablert nedenfra og opp i Hauskvartalet.

Vi er også svært kritiske til at byråden foreslår å selge Hauskvartalet med store rabatter til en av de største boligspekulantene i Oslo. Uten forpliktelser i salgskontrakt eller regulering som gjenspeiler rabatten, er salget et målrettet angrep på det boligsosiale aspektet ved kulturkvartalet.

Det er ikke kun ubrukte utviklingstomter byråden vil selge, men også hjemmene til kunstnere ved Hausmania og våre øvrige venner som bor i Hausmannsgate 40. Her har de driftet et sosialt boligprosjekt i 16 år, med en samfunnsøkonomisk verdi som ikke kan overvurderes.

Det eneste vi kan svare den foreslåtte splitt og hersk politikker med er mere samhold og mere solidaritet. Kulturhuset Hausmania stiller seg derfor side ved side med våre naboer og venner i Hausmannsgate 40 i kampen mot salget. Vi står sammen i felles kamp mot gentrifisering, og for et mangfoldig Oslo og en sosial boligpolitikk.

Vi på Kulturhuset Hausmania sier et klart og tydelig nei til det foreslåtte salget.

Vi oppfordrer byens kunst, kulturmiljø, og befolkning forøvrig, til å vise sin motstand mot å la Oslo kommune slakte det byøkologiske kulturkvartalet i Hauskvartalet.

Og vi oppfordrer bystyret på det mest innstendige til å vurdere vårt foreslåtte alternativ for utvikling av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal i samarbeid mellom Hauskvartalet, Oslo kommune og Husbanken. Dette er fullt gjennomførbart uten noen reell fare for erstatningsplikt for kommunen og uten at kommunen skal måtte bære hoveddelen av kostnaden.

Med vennlig hilsen styret og allmøtet ved Kulturhuset Hausmania

Dere som støtter oss i denne kampen kan gjerne signere oppropet vårt. Jo flere vi er jo sterkere står det.

Vi minner også om vår presentasjon av Hauskvartalet lørdag 30 januar klokken 13.00 på Design og Arkitektursenteret.

 
Marius Immerstein presenterer "Hausmanitten"

Fredag 18 desember klokka 18.00 er det vernissage på Galleri Podium. Marius Immerstein viser over 30 portretter av mange av Hausmanias kulturskikkelser. Alle er velkommen! Fotografen er tilstede alle dager.

En del som har bidratt til dette kunsthuset fremstilles i svart hvitt, litt
større enn A3 format. Hvorfor kan ikke jeg spise når A4 får mat?
Portrettene er som de er, rett frem, i en forstående helhet, der vi ser
mennesket sett av fotograf.
Fotokunst viser seg her fra det ypperste.
Immersteins verk er trolsk.

Det er noe anti Knausgaard Mein Kampff over dette, der Marius viser den
andre, Karl Ove seg selv.
Kunst er å forstå andre mennesker.
Kunstneren sier noe om sine vedlagte arbeider, i en samtale, der han er
opptatt av kontraster.
Klassisk maleri ses som forelegg.Åpningstider:
 
Fredag 18 desember: 18-23 Vernissage
Lørdag 19 desember: 13-19
Søndag 20 desember: 13-19
Mandag 21 desember: 13-19
Tirsdag 22 desember: 13-19


 
Fra et samla hauskvartal til Oslo bystyre

Forslag til bystyrevedtak ang. Hauskvartalet.

Den 8.12. 2015 kl 20:00 iverksatte adhoc-gruppen “Et samla Hauskvartal” (et uformalisert samarbeid mellom Vestbredden & Hausmania) et innbyggerinitiativ “Forslag til bystyrevedtak ang. Hauskvartalet”

De 300 gyldige underskriftene som er påkrevet ble samla inn i løpet av litt over en time.

Den 9.12.2015 kl.15:00 sendte vi inn forslaget til Oslo Kommune med 915 gyldige underskrifter samt over 300 underskrifter fra andre steder i Norge og det store utland.

Vi takker for støtten og ser dette som et klart signal om at folk bryr seg og noterer oss at overraskende mange av byens innbyggere ønsker dette prosjektet videreført.

Da saken om salg først blir endelig behandlet for overlevering til bystyret på byrådsmøte torsdag den 10.12.2015 kl.10:00, må man anse dette forslaget som gyldig jmf. Kommuneloven § 39a Innbyggerforslag, og man må derfor følge de demokratiske prosesser som denne innebærer.

Vi mener man med dette forslaget legger til rette for videre utvikling og dialog i henhold til reguleringsplanen for Hauskvartalet.

For å lese hele forslaget med begrunnelse trykk på les mer under bildet.

Les mer...
 
Codahaus
14 - 25 Oktober finner dansefestival Coda sted. Hausmania er stolte og glade for å være en delaktig aktør og arena for deler av programmet.

I den forbindelse har vi også åpnet det nye kafelokalet vårt, hvor det vil være mulig å komme inn og få seg en matbit servert av vegankollektivet Ficus.

 Mere om Codafestivalen.

Programmet for CodaHAUS. 
HAUSMANIAFESTIVALEN 2015 : 15 ÅR I HAUSKVARTALET

 Hoy! HAUSMANIAFESTIVALEN!!! tors4-lør6 juni!

kvartalet vårt er under sterkt press for tida med skumle salgsplaner fra byutviklingsspøkelset (aka Bystyret, EBY & Det Åpne Markedet) - noe som gjør festivalen desto viktigere! kom og støtt opp rundt HELE hauskvartalet! Nei til salg av H40! beskytt byens fristeder! DIY hele året! fortsatt mer kjærlighet.

Torsdag 4. juni:

Festivalutstilling på PODIUM, kuratert av Stig Olav Tony Fredriksson et utvalg av 15 års produksjon fra kvartalet

Fredag 5. juni:

Himmelrommet ca kl 18
Parallax / Anders Tveit spiller
Infomøte om Hausmania og kvartalets fremtid

Bakgården: 
kl 19 Stev v/ Harald Frøysa
kl 20: Dømt
kl 21 Krümpznylt

Lørdag 6 juni, MUSIKKENS DAG 

Bakgården:
kl 16.30: 
Døgnville Roser. ex. TÖT
kl 17.30: Ztøy
kl 18.30 Siste Plan
kl 19.30 Politisk Hjærnesvikt
kl 20.30 Mirramazekl 
kl 21.30 Bernard Briis Band

Innimellom banda: dikt v/ Stein Holte og Håkon Marcello, og det nye Roastfish & Cornbread & Roots Invasion kommer plutselig innom med mobilt stack AttakK!

Gratis inngang alle dager.

Event på facebook

Les mer...
 
Hauskvartalets framtid
Hausmania SA har i dag, 02.03.2015, lagt inn bud på de delene av Hauskvartalet som er lagt ut for salg. Budet er lagt inn sammen med Anthon B Nilsen Eiendom AS. Hausmania håper et tilslag på dette budet vil være et skritt på veien for å realisere planene for et helhetlig byøkologisk kulturkvartal som vi har jobbet for i nærmere 10 år. 

(Tykk på les mere under bildet for mere informasjon om budet og bakgrunn.)
Les mer...
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Slutt >>

Resultat 1 - 8 av 112