Menu Content/Inhalt
Hjem
I is another» – Rimbaud i Afrika
 Grusomhetens Teater presenterer med premiere 26. Januar forestillingen:«I is another»- Rimbaud i Afrika, skrevet og regissert av gruppens kunstneriske leder Lars Øyno.

Dette er historien om hvordan en storslått dikter forlot sitt kunstnerskap for å bli handelsmann på et annet kontinent. Mens tidligere kollegaer satt i Paris og røkte sigaretter, kjempet en engasjert Rimbaud i Etiopia for å holde fremdrift i varefordelingen.

Rimbaud i Afrika setter spørsmål ved hvilken rolle kunst spiller i samfunnet. Hva fant Rimbaud som kaffe og våpenselger som ikke poesien kunne fremskaffe? Kan et eventuelt svar på dette ha betydning for oss i dag.

«I is another» – Rimbaud i Afrika

Manus og regi: Lars Øyno
 
Skuespillere: Hanne Dieserud, Live Noven, Miguel Steinsland, Kirsti Sørlie Hansen, Henriette Blakstad, Gaute Næsheim, Kristiane Nerdrum Bøgwald, Jade Francis Haj

Musikk: Lars Tore Pedersen

Les mer...
 
Atelier/studio leies ut fra 01/02-2017 og fra 01/03-2017
Det leies nå ut fem rom på Hausmania. Rommene leies ut som studioer/atelieer og er ikke egnet som øvingsrom for musikk. Rommene overtas som de er. Se her for mere info.
Les mer...
 
Channel One (UK)
 oslo dub club & hausmania kulturhus 
proudly presents : :: ::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::

CHANNEL ONE SOUND SYSTEM 

UK reggae & dub legends. roots ambassadors. sound system teachers & family - finally back in oslo & hausmania! 

Selector Mikey Dread & MC Ras Kayleb have more than 30 yrs in the business and Channel One Sound is one of the the biggest and most influential on the continually growing sound system scene - every session is a rootikal journey and a joy for your body & soul.....not to be missed!!!

yet again, sound & warming vibes will be provided by your local roastfish & cornbread sound system & crew.

cc: 180 / security tight but polite / very limited space / get ur tickets NOW at No. 53 & Taxi Take Away


Les mer...
 
Medvirkning i Hauskvartalet
 Denne siden vil bli brukt til å dokumentere kommunikasjon med Urbanium og Context i forbindelse med medvirknibng i Hauskvartalet.

Urbanium og Context avholdt informasjonsmøte om medvirkning i Hauskvartalet torsdag 18 august. Møtet ble innkalt til via annonse i Aftenposten med to dagers varsel.

Hausmania velger å offentliggjøre all kommuikasjon med Urbanium og Context for å sikre en åpen og gjennomsiktig prosess.


Uka etter informasjonsmøtet fikk Hausmania følgende mail fra Context.


Subject: Medvirkning Hauskvartalet
From: Katie Hagen
Date: 22. aug. 2016 19:01
To: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
CC: Ole Pedersen
 
Hei,
 
Jeg har av EBY fått opplyst dere som kontaktpersoner for Kulturhuset Hausmania,
i tillegg til Ole.
 
Til info er presentasjonene fra infomøtet 18. august nå tilgjengelige (gå inn
på www.hauskvartalet-info.no under ’nyheter’ ).
 
I tillegg som nevnt på møtet skal vi nå komme i gang med selve
medvirkningsprosessen, og jeg / vi kommer til å bruke de neste ukene fremover
for å ta en innledende samtale med de berørte i Hauskvartalet. Det er selvsagt
ønskelig å komme i kontakt med Hausmania. Jeg håper derfor at noen av dere vil
ta tid til å treffe meg i nærmeste fremtid for å ta en innledende samtale hvor jeg i
utgangspunktet er opptatt av å høre hvordan dere tenker, hva dere forventer og
hvordan dere vil inkluderes i medvirkningsprosessen.
 
Som nevnt for Ole kommer jeg til å være i Oslo førstkommende onsdag og
torsdag. Foreløpig har jeg en relativt åpen kalender førstkommende onsdag (24.
august), samt litt tid på torsdag 25., nå kun på formiddagen frem til ca kl 11 30.
Ellers passer evt. tirsdag 30. og onsdag 31. i neste uke. Passer noen av disse
dagene / tidspunkter for dere, og i så fall er dere villige til å treffe meg for en
samtale ?
 
Håper å høre fra dere snart,
 
mvh Katie
Partner / Managing director
C O N T E X T AS
shaping environments
Rjukan / Oslo
t (+ 47) 92281724
www.context.as

Svar fra Hausmania


Re: Medvirkning Hauskvartalet

Subject: Re: Medvirkning Hauskvartalet

From: Ole Pedersen

Date: 29. aug. 2016 16:00

To: Katie Hagen

CC: " Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. "

 

 


Hei, vi snakket om dette på styremøtet før helgen.

Vi opplever ikke den prosessen som ble presentert på medvirkningsmøte 18

august som et godt grunnlag for å delta i medvirkning. Vi opplevde det som ble

presentert som en skinnmedvirkningsprosess, eller det som kalles for symbolsk

medvirkning i faglitteraturen. Vi opplevde også møtet som svært dårlig

forberedt, og frykter at dette signaliserer kvaliteten på videre prosess.


Vi reagerer også på innkallingen gjennom annonse i Aftenposten med to dagers

varsel. Dersom man skal gjennomføre en medvirkningsprosess på det nivået

som reguleringsplanen for Hauskvartalet beskriver, så vil dette være

pionerarbeid for eiendomsutvikling både for Oslo og nasjonalt. Det enstemmige

vedtaket i bystyret for reguleringsplanen, uttrykte også et politisk ønske om

erfaring med medvirkning på høyt nivå.


På denne bakgrunnnen mener vi at vi som brukere og beboere i kvartalet, i

tillegg til byrådet, bysstyret, plan og bygningsetaten med flere, burde vært

direkte invitert til informasjonsmøtet. Vi kan ikke se at innkallingen, kombinert

med innholdet i møtet, gjenspeiler ambisjonsnivået for medvirkning som

reguleringen legger til grunn.


For styret ved Hausmania er det umulig å gå inn en prosess som har som

intensjon å rive Hausmannsgate 40. Vi mener at det å invitere til dette uthuler

og latterliggjør enhver meningsbærende forståelse av begrepet medvirkning.

Det vil også være vanskelig for oss å gå inn i en prosess som oppleves som

skinnmedvirkning, og på den måten bidra til å legitimere en uthuling av

reguleringsplanen og ødeleggelse av eget miljø.


Vi vil derfor presentere noen premisser som vi mener er nødvendige for en god

medvirkningsprosess. Vi møter gjerne for å snakke om disse punktene. Vi anser

dette som forberedelser for en evt. medvirkningsprosess. Og ikke medvirkning

per se.

 

1. Forslaget om å rive Hausmannsgate 40 må nullstilles. Vestbredden Vel Vel drifter et

vellykket og forbilledlig sosialt botilbud. Erfaring og kompetansen til Vestbredden Vel Vel er

et nødvendig grunnlag for videre sosial boligutvikling i Hauskvartalet.

Et forslag om at beboerne skal medvirke til å rive huset, slik Urbanium og Context foreslår,

tømmer begrepet medvirkning for ethvert meningsfullt innhold.


2. Prosessen må være nedenfra og opp. For at dette skal realiseres så må det grunnlaget som

allerede ligger i Hauskvartalet, samt det forprosjektet som er gjort sammen med Eriksen Skajaa

arkitekter, være utgangspunktet for videre prosess.


3. Målet for medvirkningen må være å sikre realiseringen av reguleringsplanen, i henhold til

politiske uttalelser gitt i forbindelse med salget. Utgangspunktet for videre prosess må derfor

være at det etableres en felles forståelse av reguleringens formål og innhold, basert på

planbestemmelser, plankart og planbeskrivelsen.


4. Prosessen må være åpen for offentligheten. Det vil si at den må dokumenteres gjennom lyd

og bilde. Alle møter og verksteder må være tilgjengelig for offentlighet og presse.


5. Strukturelle forhold i prosjektet som finansiering og organisering må være en del av

medvirkningsprosessen. Økonomi, sosial organisering og bærekraft er sentrale komponent i

reguleringen og det byøkologiske konseptet for Hauskvartalet.


6. Det må avklares hvordan uenighet løses. Slik prosessen er presentert til nå ser det ut som om

medvirkningsprosessen er tenkt som et smørgåsbord for Urbanium, der de kan velge og vrake

blant de ulike innspillene som kommer inn.


7. Prosessen må være forpliktende for de deltagende aktørene, inkludert Urbanium som eier.


På bakgrunn av disse punktene er vi også kritiske til det tidsskjemaet som er

presentert. Slik vi forstår det så gjenstår det nå kun 10 måneder å gjennomføre

hele prosessen.


God medvirkning er avhengig av gjensidig tillit. Tillit er noe som

etableres gjennom felles erfaringer over tid, og ikke noe som kan hastes

gjennom.

Det foregående kjøpet, mot beboere og brukeres uttalte vilje, har gitt

et usedvanlig dårlig utgangspunkt for tillit. Dette er også noe som må hensyntas

dersom man ønsker å gjennomføre meningsfull medvirkning.


Vi skal ha allmøte i morgen, tirsdag 30 august, der vi blant annet vil diskutere

denne saken. Vi gjør oppmerksom på at det er allmøtet som er det øverste

politiske organ ved Hausmania, og at alle beslutninger om medvirkning fra

Hausmania må forankres i allmøtet.


Vi benytter også anledningen til å informere om at vi vil invitere til et eget

informasjonsmøte om medvirkning i Hauskvartalet. Mere info om dette kommer

straks det er klart.


Dersom det er noen dager/perioder i uke 38 - 40, der det ikke vil være mulig for

Context å delta, tar vi gjerne mot en tilbakemelding om dette, så skal vi prøve å

ta hensyn til det i planleggingen.


Vi gjør også oppmerksom på at vi anser all kommunikasjon mellom Context,

Urbanium og Hausmania som offentlig, og vil publisere dette på egen

hjemmeside og sosiale media, slik at offentligheten kan følge med på

prosessen.


Med vennlig hilsen.

Ole Pedersen

Oppfølgende svar fra Context

Subject: Re: Medvirkning Hauskvartalet

From: Katie Hagen

Date: 29. aug. 2016 17:00

To: Ole Pedersen


Hei Ole, og takk for svar.

For å ta det siste først - at kommunikasjon mellom Hausmania, Urbanium og

Context offentliggjøres er selvsagt ingen problem. Send meg gjerne en link til det

dere legger ut på web / sosiale medier mm angående saken dersom dere ønsker

at det også legges ut på infosiden til prosjektet - www.hauskvartalet-info.no


Når det gjelder øvrige punkter tar jeg dette opp med Urbanium.

Fint om vi får informasjon om deres eget informasjonsmøte når det foreligger. På

forhånd takk,


og mvh Kate
 

Partner / Managing director

C O N T E X T AS

shaping environments

Rjukan / Oslo

t (+ 47) 92281724

www.context.as


For å følge videre korrespondanse trykk på les mere

Les mer...
 
POP UP LOKALE TIL LEIE

Hausmania utlyser med dette et pop up lokale til leie. Leieperioden er tenkt 3 + 3 måneder. Det er mulighet for å kun leie 3 måneder, med opsjon på 3 måneder til. Det er også mulig å diskutere kortere eller lengre periode avhengig av prosjekt.Om lokalet

Lokalet er på litt over 50 m2. I tillegg til dette er en liten bakgård, HC-toalett og en trapp ned til kjeller med flere toaletter. Totalt areale ca 100 m2. Lokalet er nylig pusset opp og i god stand. Det er tilrettelagt for publikumsaktivitet med toaletter, ventilasjon og rømningsveier. Det er i første etasje med store vinduer mot gaten. Lokalet har ikke separert ventilasjon og kan derfor ikke brukes til produksjon av mat.

Hva vi ønsker
Lokalet er tilrettelagt for publikumsaktivitet. Vi ønsker derfor et prosjekt som er rettet mot publikum og på den måten blir en åpen arena på Hausmania. Vi ønsker videre at aktiviteten skal ha en kulturell, kunnstnerisk kjerne. Virksomheten kan ha en kommersiell karakter, men vi ønsker ikke at dette skal være hovedformålet.

Vi er åpne for konstruktive og kreative forslag til bruk av lokalet.

På sikt ønsker vi at dette lokalet skal fungere i samspill med øvrig aktivitet på Hausmania, og på den måte være Hausmania sitt ansikt utad. Det forventes ikke at en midlertidig bruk av lokalet skal fungere på denne måten. Men dersom vi i løpet av pop up perioden ser at bruken av lokalet kan fylle en slik funksjon, vil det være mulig å diskutere en permanent avtale.Leie

Vi ønsker en profesjonell drift av lokalet som også er økonomisk bærekraftig. Vi har ikke fastsatt leienivå, og dette kan diskuteres avhengig av type innhold og forretningsmodell for det aktuelle prosjektet.

Søknad
Vi ønsker oss en kortfattet prosjektplan som presenterer type aktivitet, frekvens/åpningstider og ansvarspersoner. I tillegg til dette ønsker vi at det vedlegges et prosjektbudsjett. Søknad sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
 

Søknadsfrist
Det er løpende søknadsfrist. Lokalet vil bli tilbudt den første interessenten som presenterer et konsept som tilfredsstiller våre ønsker for kulturell og kunstnerisk publikumsrettet aktivitet i lokalet, med tilhørende bærekraftig prosjektplan.

Oppstart
Det vil være mulig å starte opp aktivitet straks en avtale er signert.

 

 
Hausmaniafestivalen

Den årlige vårfestivalen på Hausmania

Hauskvartalet er under angrep. Mesteparten av kvartalet er vedtatt solgt til den kommersielle utvikleren Urbanium. Og byrådet har hastet gjennom en ordre til Politiet om å kaste ut Hausmannsplatz, den nye vognplassen på Brenneriveien 1.

Kulturhuset Hausmania inviterer likevel, eller nettopp derfor, til festival igjen.

Det blir musikk, performance, dans, klubb, debatt, utstilling, mat, drikke, de beste folka og alt som hører med.
FESTIVALUTSTILLINGEN

Festivalutstillingen er tradisjonelt en anledning der vi viser fram ulike visuelle uttrykk som er skapt på Hausmania gjennom året.

På grunn av bystyrets vedtak om salg av hele Hauskvartalet, utenom Hausmania, blir årets utstilling litt annerledes.

I stedet for den tradisjonelle kunstutstillingen presenterer vi i år en film og fotodokumentarisk utstilling fra ulike byøkologiske boliger, prosjekter og initiativ som har slektskap til Hauskvartalet.

Det vil bli vist film og foto fra Brakkebygrenda, Lysopp Husmannsplass, Enebakkveien 37, Vestbredden, Hausmannsplatz og Hauskvartalet.

https://www.facebook.com/events/1708114316096341/

Torsdag 18.00: Utstillingsåpning

Performance med Crotonic X 
Presentasjon av fotografene og de ulike prosjektene 
Samtale med Frederica Miller 
Konsert med Mr. Orkester

https://www.facebook.com/events/1719850251590270/

Fredag 18.00:
Konserter i bakgården:

Kl. 19:00 Meon a Mission
Kl. 20:00 Actionfredag
Kl. 21:00 Krümpznylt
Kl. 22:00 Street Fajita


Lørdag 14.00:
Konserter i bakgården

BARNEPROGRAM KL 14 - 17
14.00  DØMT (Barnepønk)
14.30 5 RYTMER DANS FOR BARN
15.30 UFOKUNST & ANSIKTSMALING
16.30 ÅPENT LEKELAND


Kl. 14:00 DØMT, barnepønk
Kl. 15:00 SKADA
Kl. 16:00 Oslo Hardkor
Kl. 17:00 Wild Man
Kl. 18:00 Gunnar Gram Franck
Kl. 18:50 Madie & Bing
Kl. 19:15 Eyvind Lund
Kl. 20:00 Alle Gode Ting
Kl. 21:00 Mirramaze
Kl. 22:00 Dromedar
Kl. 23:00 Bernard Briis Band
Ikke tidsatt Ingrid Bomann-Larsen, akustisk

Lørdag 19.00
CrotonicX with friends sudden performance


- Elise Austad : " OCD "
"Verket handler om Tvangstanker og er en intuitiv og kompulsiv

utforskning av ting som oppleves nødvendig å gjøre, og hva man har lyst til å uttrykke. 
Byrommet er i stor grad utforma utenfor vår makt, og her går vi hver dag og drømmer."

- Chollada Phinitduang/Karoline Ruderaas Albrigtsen : " Flood FuzZ "
"Hva tenker du når du hører ordet mensen? Syklusen er en naturlig del av det å være kvinne.
Gjennom performance kommenterer utøverne den ladede diskusjonen rundt mensen og det som følger med."

- CrotonicX : " SCHA: DeathDoDance II "
“Call it Human Right, Resistance, Revolt or Riot. Revolution is the spirit of breath, body and brain in total motion. And Revolution will happen when dance becomes personal, the personal becomes political, political becomes a path, and the path is a dance.”


Lørdag 23.00 
Oslo Dub Club

Roastfish & Cornbread sound system er mer eller mindre født og oppvokst på huset og står bak utallige arrangementer i kvartalet under fana Oslo Dub Club og etterfesten på musikkens dag har vært tradisjon siden 2009. 

Etter noen få års opphold smeller det til igjen ikveld, med hjemmemekka høyttalere, niceness og alt som hører med. 

https://www.facebook.com/events/1141825302535176/


Dersom ikke plutselig politiet kommer for å kaste ut initiativet på Hausmannsplatz. Da risikerer vi at de legger lokk på hele kvartalet. Og det kan bli vanskelig å gjennomføre festivalen på den måten som er planlagt. 

Men folkens, hold av helga, festival blir det uansett. Dersom det er utkastelse på gang, er det ekstra viktig at folk kommer og viser støtte.

 

 

 

Les mer...
 
Utlysning Daglig Leder

Hausmania SA, bedre kjent som Kulturhuset Hausmania, søker med dette en daglig leder i en 60 - 80 % stilling

Hausmania er et kunstnerdrevet kulturhus. Vi leier ut mellom 60 og 70 lokaler til produksjon og visning av kunst og kultur. Vi er også i ferd med å etablere en liten åpen kulturscene gjennom utleie.

Kulturhuset Hausmania følger i en tradisjon av kunstnerstyrt egenorganisering i det frie kulturlivet. De som leier et lokale i Kulturhuset er ikke bare leietakere, men også medlemmer i samvirkuet Hausmania SA. Det betyr at alle leietakere er medeiere i driftsorganisasjonen til kulturhuset, Daglig leder vil derfor jobbe tett sammen med allmøtet i tillegg til styret.

Hausmania har i dag et administrativt etterslep, så i startfasen vil daglig leder måtte påregne en del oppryddingsoppgaver og etablering av strukturelle rutiner.

Stillingen
Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for daglig drift og ha en helhetlig oversikt over foretaket.

 • Være kontaktperson for både medlemmer og eksterne aktører

 • Følge opp kontrakter, medlemsavtaler og lignende

 • Ha en overordnet økonomisk oversikt

 • Sørge for at samvirket har en fungerende HMS-plan

 • Følge opp praksisplasser

 • Koordinere og følge opp øvrige ansatte

 • Følge opp arbeidsgrupper

 • Være pressekontakt

 • Tilrettelegge for, delta på og følge opp allmøtet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning

 • Relevant yrkeserfaring

 • Erfaring fra organisasjons- eller frivillig arbeid

 • Erfaring fra prosjektstyring/ledelse

 • Erfaring med medvirkning

 • Kunnskap om kulturlivet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Relasjons- og nettverksskapende

 • Initiativrik

 • Fleksibel

 • Løsningsorientert

 • Strukturert

 • Selvstendig

 • Systematisk og ryddig

Vi kan tilby

 • En spennende stilling med varierte oppgaver

 • Et unikt kunstnerisk og kulturelt miljø

 • En utfordrende arbeidshverdag

 • Stor kontaktflate

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønnstrinn 30 etter statens regulativ

Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Stillingsprosenten kan diskuteres.

Kort søknad med CV og referanser sendes til styret ætt hausmania.org  innen 15 mars.

For mere info om stillingen kontakt administrasjon ætt hausmania.org

 

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Slutt >>

Resultat 1 - 8 av 118